امروز شنبه 19 اردیبهشت ماه 1400 | 3:02 AM

ساختار سازمانی و مدیران

 • سمت پرسنلی: مدیر عامل
  نام و نام خانوادگی: مژده عبدلی
  پست الکترونیک: m.abdoli@arhas.co

 • سمت پرسنلی: رئیس هیات مدیره
  نام و نام خانوادگی: میترا عبدلی
  پست الکترونیک: abdoli@arhas.co

 • سمت پرسنلی: عضو هیات مدیره
  نام و نام خانوادگی: حمید بنائی اسكوئی
  پست الکترونیک: h.oskuie@arhas.co