امروز سه شنبه 8 مهر ماه 1399 | 1:20 PM

پروژه های انجام شده

ارهاص سازه در سالها فعالیت موفقیت آمیز خود توانسته تا پروژه های بیشماری را در حوزه فعالیت های خود از جمله طراحی و ساخت پالایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی و پیمانکاری راه و ساختمان به پایان برساند، این شرکت پروژه های بیشماری را در رزومه کاری خویش به ثبت رسانیده که برخی از پروژه ها به شرح ذیل می باشد.
 • طراحی و ساخت پالایشگاه
 • جزئیات پروژه
 • » پالایشگاه اراک
  نام پروژه: پالایشگاه اراک
  مشخصات پروژه:
  کارفرما:
  موقعیت مکانی:
  زمان شروع:
  زمان پایان:
  شرح مختصرکار:
 • » پروژه های نفت پارس
  نام پروژه: پروژه های نفت پارس
  مشخصات پروژه:
  کارفرما:
  موقعیت مکانی:
  زمان شروع:
  زمان پایان:
  شرح مختصرکار: