امروز سه شنبه 8 مهر ماه 1399 | 1:39 PM

شرایط و ضوابط

متن زیر قراردادی حقوقی بین شما بعنوان کاربر و سایت شرکت ارهاص سازه ایرانیان می‌باشد.
  • مالکیت معنوی
    کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلا متعلق به ‏سایت شرکت ارهاص سازه ایرانیان می‌باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور (سایت شرکت ارهاص سازه ایرانیان) اجازه کپی کردن، توزیع، نشرمجدد، واگذاری (Download‏)، نمایش، ارسال و انتقال انها را ندارد.‏

  • ‎شرایط استفاده از خدمات سایت به محض پذیرش عضویت شما در سایت شرکت ارهاص سازه ایرانیان عضویت شما بیانگر پذیرش ‏کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آنها را رعایت کنید.‏‎ ‎